Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" zaprasza wszystkie osoby niepracujące, poszukujące zatrudnienia do zapoznania się z oferta szkoleniową:
Oferujemy:
Szkolenia, staże (w tym praktyki zagraniczne), pośrednictwo pracy dla osób do 35 roku życia
Środki na podjęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia
Aktywizacje zawodową i społeczną dla osób mających problem ze znalezieniem zatrudniania
"/>


WSPÓŁPRACA