Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej działające przy ul. Jana Pawła II 8 informuje, że został uruchomiony punkt umożliwiający oddanie makulatury.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.
Makulaturę należy dostarczyć na plac przy Stowarzyszeniu NIL, ul. Jana Pawła II 8, gdzie ustawiony jest specjalny do tych celów kontener.
"/>


WSPÓŁPRACA