Stowarzyszenie Na Rzecz Rzowju Powiatu Kolbuszowskiego"NIL"
informuje, iż w dniach 04.01.2023r. do 17.01.2023r.
trwała będzie rekrutacja do projektu pn.:
"Usługi opiekuńcze na terenie Powiatu Kolbuszowskiego"
"/>


WSPÓŁPRACA