Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" informuje, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: "Młodzi, aktywni,przedsiębiorczy, innowacyjni" - wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 03.06.2022 r.
więcej informacji
"/>


WSPÓŁPRACA