Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" informuje, iż od dnia 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będzie trwał uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: "Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni" wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
więcej informacji
"/>


WSPÓŁPRACA