Stowarzyszenie "NIL" informuje, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: "Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni" - wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 15.04.2022 r."/>


WSPÓŁPRACA