Stowarzyszenie "NIL" informuje,
iż od dnia 1 marca 2022r. do nadal trwa rekrutacja do I edycji projektu
pt.: "Reintegracja społeczo-zawodowa w CIS szansą na zatrudnienie"
i prowadzona jest w sposób ciągły
"/>


WSPÓŁPRACA