Stowarzyszenie "NIL" informuje,
 
iż od dnia 23 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r.
 
będzie trwała rekrutacja do projektu pt.: "Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni"
         - wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z
           województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 
                 Więcej informacji na stronie projektu www.mlodzi-przedsiebiorcy.pl
 
                 Serdecznie zapraszamy!
"/>


WSPÓŁPRACA