Stowarzyszenie "NIL"
informuje, iż rekrutacja do III edycji projektu pt.: "AKTYWNI-ZINTEGROWANI. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu Kolbuszowskiego",
 
zakończyła się w dniu 20.08.2021
"/>


WSPÓŁPRACA