Stowarzyszenie "NIL" informuje,
iż od dnia 19 kwietnia 2021r. do nadal
trwa rekrutacja do III edycji
projektu pt.: "AKTYWNI-ZINTEGROWANI. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu Kolbuszowskiego"
i prowadzona jest w sposób ciągły
"/>


WSPÓŁPRACA