Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" zaprasza do udziału w projekcie pn.:
"Reintegracja społeczno-zawodowa w ramach Centrum Integracji Społecznej w Kolbuszowej"
DODATKOWA REKRUTACJA OD 29.05.2024R. DO ZREKRUTOWANIA WYMAGANEJ LICZBY OSÓB
Numer Umowy FEPK.07.15-IP.01-0014/23-00 Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.nil.kolbuszowa.pl/.../centrum-integracji...
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
"/>


WSPÓŁPRACA