Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL,
informuje iż można ubiegać się o pomoc żywnościową
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 
dla osób najbardziej potrzebujących z terenu pow. kolbuszowskiego
"/>


WSPÓŁPRACA