Stowarzyszenie "NIL" informuje,
iż w dniach od 19 kwietnia 2021r. do 7 maja 2021r.
będzie trwała rekrutacja do III edycji
projektu pt.: "AKTYWNI-ZINTEGROWANI. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu Kolbuszowskiego"
"/>


WSPÓŁPRACA