Stowarzyszenie "NIL" informuje, iż w dniach
od 12 październik do 30 października 2020 r.
będzie trwała rekrutacja do II edycji projektu
pt.: "AKTYWNI-ZINTEGROWANI. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu Kolbuszowskiego
"/>


WSPÓŁPRACA