Kontakt
08.10.2010.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO „NIL”
ul. Jana Pawła II 8
36-100 Kolbuszowa


Tel./fax: +48 17 227-02-58
tel.: +48 17 227-14-48
www.nil.kolbuszowa.pl
e-mail: nil@kolbuszowa.pl

Informacje na temat projektu, można uzyskać w Stowarzyszeniu "NIL" od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30 oraz u dyrektorów, wychowawców i nauczycieli szkół Gminy Kolbuszowa:

 


Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej –Gimnazjum Nr 1 im. 11 Listopada w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 1

36-100 Kolbuszowa

sp1kolbuszowa@op.pl

kolbuszowag1@poczta.onet.pl

gim1kolbuszowa@op.pl

17 2275005


 

Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 1

36-100 Kolbuszowa

sp1kolbuszowa@op.pl

17 2271950


 

Zespół Szkół Nr 2 w Kolbuszowej- Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 46

36-100 Kolbuszowa

szkola@gim2kolbuszowa.pl

g2kolbuszowa@poczta.onet.pl

17 2270290


 

Zespół Szkół Nr 2 w Kolbuszowej- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 46

36-100 Kolbuszowa

szkola@gim2kolbuszowa.pl

17 2271930


 

Zespół Szkół w Kupnie- Gimnazjum w Kupnie

Kupno 81 A

36-145 Widełka

spkupno@poczta.onet.pl

17 7446303


 

Zespół Szkół w Kupnie-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie

Kupno 81 A

36-145 Widełka

spkupno@poczta.onet.pl

17 7446303


 

Zespół Szkół w Widelce-Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Widełce

Widełka 191

36-145 Widełka

zswidelka@op.pl

17 2275012


 

Zespół Szkół w Widelce-Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Widełce

Widełka 191

36-145 Widełka zswidelka@op.pl

17 2270430


 

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej- Gimnazjum Specjalne

ul. Wiejska 90

36-100 Kolbuszowa Dolna

spkolbuszowadolna@op.pl

17 2271581


 

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej – Szkoła Podstawowa Specjalna

ul. Wiejska 90

36-100 Kolbuszowa Dolna

spkolbuszowadolna@op.pl

17 2271581


 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu

Bukowiec 37

36-100Kolbuszowa

szkolabukowiec@wp.pl

17-2271811


 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie

Domatków 198

36-100 Kolbuszowa

spdomatkow@wp.pl

17 2271688


 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej

Kolbuszowa Górna 348

36-100 Kolbuszowa

szare_szeregi@go2.pl

17 2271882


 

Szkoła Podstawowa im. kpt. Józefa Batorego w Weryni

Werynia 382

36-100 Kolbuszowa

spwerynia@op.pl

17 2271660


 

Szkoła Podstawowa im. A. Jadacha w Zarębkach

Zarębki 73

36-100 Kolbuszowa

spzarebki@poczta.onet.pl

17 2271627


 

Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu

Przedbórz 146

36-100 Kolbuszowa

spprzedborz@poczta.onet.pl

17 7446844